எச் டி எஃப் சி-இல் வேலை வாய்ப்புகள்

Video Image

எச்டிஎஃப்சி நிறுவனத்தை யார் நடத்துகிறார்களோ அவர்கள் நிறுவனத்திற்கு முக்கியமானவர்கள் . ஒரு நேர்மறையான பணிச் சூழலில் அவர்களுக்கு போதுமான பயிற்சி அளிப்பதன் மூலமும், அவர்களின் வேலை வாய்ப்பு மேம்பாடு மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமும் தொடர்ச்சியாக நாம் அவர்களை உருவாக்குவதே நமது முயற்சியாகும். மிகவும் பெருமையுடன், எச்டிஎஃப்சி மிகவும் உற்சாகமான தொழில் நிபுணர்கள் மற்றும் தொழில் துறையில் குறைந்த பணியாளர் வருவாய் விகிதம் கொண்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

நீங்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட மதிப்பீட்டு முறையுடைய இளமையான, திறமையான தனிநபர் என்றால், உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த எங்கள் நிறுவன கட்டமைப்பு உங்களுக்கு பொருந்தும், நீங்கள் எச்டிஎஃப்சி-இன் வளர்ச்சி பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.

எச் டி எஃப் சி-யை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

நாட்டில் முதன்மையான ஹவுஸிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம்

கடந்த 41 ஆண்டுகளில் நிலையான அதிக வளர்ச்சி விகிதம் கொண்டு இளம் தொழில்முறையாளர்களுக்கு நிறுவனத்துடன் இணைந்து வளருவதற்கு ஏராளமான கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது

வாடிக்கையாளர் சேவையில் வெளிப்படையான மற்றும் முறைசாரா கலாச்சாரம், நேர்மை, அர்ப்பணிப்பு, குழுப்பணி மற்றும் சிறப்பியல்பு ஆகியவற்றை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.

‘செய்வதன் மூலமாக கற்றல்’ என்கிற தத்துவம் முடிவெடுத்தல் மற்றும் திறன் வளர்த்தல் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கிறது. எங்கள் ஊழியர்களின் ‘செல்வத்தின் நீண்ட கால உருவாக்கம்’ மீது கவனமாக உள்ளோம்.

தற்போதைய காலியிடங்கள்

தற்போதைய காலியிடங்கள்

14 முடிவுகள்
கோட்டயம்
Technical Appraiser- Kottayam/Muvattupuzha
தேவைப்படும் அனுபவம்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்
Education: B Tech /BE (Civil Engg)

பணி விளக்கம்

தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவை

1. Appraisal - Assessing Market Value of properties offered as security for Loan - Land & Building.
2. Site Visits -Visiting Properties to assess valuation and progress of work.
3. Documentation -Verification of documents like Building approvals, Plans, Estimates etc, to ensure compliance with applicable building rules and other applicable regulations.
4. Recording of Site observations and recommending loan amount based on assessment made based on documents and site observations.
5. Relationship Management -With customer with the channel partners.
6. Qualifications - Fresh/experienced B Tech /BE (Civil Engg) having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
7. Location – Kottayam/Muvattupuzha

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

கொச்சி
Operations (Credit processing)
தேவைப்படும் அனுபவம்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்
Education: Graduates, M Com, CA or MBA

பணி விளக்கம்

Operations (Credit processing)

1. Appraisal - To create a quality portfolio my managing risk through effective credit appraisal, maintaining TAT, maintaining a healthy relationship with channel partners and being a process thinker and innovator.
2. Collecting & Checking the Documents (Eg. credit, loan agreements, application form, guarantee forms) (Legal consequences).
3. Interacting with customers on phone. It also includes managing objections of the customers. Meeting customers and doing personal discussion. Suggesting optimal solutions to customers needs.
4. Negotiating Skills - Probing to understand customer's need, managing objections, and Structuring solutions, closing.
Qualifications - Fresh/experienced B Com Graduates, M Com, CA or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.

Location - Kochi

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

கண்ணூர்
Business Development - Calicut/Kannur
தேவைப்படும் அனுபவம்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

பணி விளக்கம்

தொழில் மேம்பாடு

1. Managing business relations with developers, development authorities, Corporates.
2. Promoting the products through tie-ups & events with the above entities.
3. Analyse markets, recommend business strategies.
4. Support sales force through business source mapping.
5. Motivate the sales force through training & contests.
6. Coordinate call centre & web based activities.
7. Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
8. Location – Calicut/Kannur.

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

திருச்சூர்
Operations (Front office) - Trichur/Calicut
தேவைப்படும் அனுபவம்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

பணி விளக்கம்

Operations (Front office)
1. Appraisal - Assess Credit worthiness and the ability of the customer to repay back the loan in future.
2. Interaction & Loan Counselling -Meeting & interacting with customers.
3. Documentation -Collecting & Checking the Documents.
4. Loan Processing/ Disbursement Process.
5. Cross-Selling -Cross-Selling of Group company products.
6. Relationship Management -With customer with the channel partners.
Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
Location - Trichur/Calicut 

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

மார்த்தாண்டம்
தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டாளர்- மார்த்தாண்டம், தமிழ்நாடு
தேவைப்படும் அனுபவம்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்
கல்வி: B.Tech/M. Tech- சிவில்

பணி விளக்கம்

வேலை பொறுப்புகள்

» சொத்துக்களின் மதிப்பீடு/தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு.
» சொத்து மதிப்பீட்டிற்கு வருவதற்கு பல்வேறு தொழில்நுட்ப/வருவாய் ஆவணங்களின் சரிபார்ப்புகள்.
» வாடிக்கையாளர்களை சந்தித்து தனிப்பட்ட கலந்துரையாடல் செய்தல்
» அதிகமாக பயணம் செய்ய விரும்புகிறவர்
» நல்ல தகவல்தொடர்பு திறன்கள், ஆங்கிலம் மற்றும் மலையாளத்தில் பேச்சுத் திறன்கள்.
» வணிக ஆதார வரைபடம் மற்றும் மூலதன வாரியான செயல்திறன் அளவு மூலம் விற்பனை குழுவை ஆதரித்தல்.
» தனிப்பட்ட அறிவுத் திறன் மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் ஒரு குழுவாக வேலை செய்து ஒரு குழுவாக பங்களிக்க வேண்டும்.
» அக்ரசிவ்னஸ்/அடாப்டபிலிட்டி/நெகிழ்வுத்தன்மை/போட்டிகரமான உணர்வு

இடம்: மார்த்தாண்டம், தமிழ்நாடு
தகுதி: B.Tech/M. Tech- சிவில்
குறிப்புகள்: 2+ ஆண்டுகள் அனுபவம் கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்.

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

மும்பை
மேலாளர் தணிக்கை மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கம் – கடன் ஆபத்து
தேவைப்படும் அனுபவம்: 10 முதல் 15 ஆண்டுகள்
கல்வி: பட்டய கணக்காளர்

பணி விளக்கம்

மேலாளர் தணிக்கை மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்திற்கான சுயவிவரம் – கடன் ஆபத்து

தகுதிகள்: சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்  

வேலை அனுபவம்: 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரையிலான அனுபவத்துடன் IFRS 9-யின் கீழ் நிதி நிறுவனம்/வங்கி கையாளுதல் ECL தொடர்பான விஷயங்களின் கடன் ஆபத்து செயல்பாட்டில் செயல்படும் அனுபவம், NHB/RBI-க்கு ஒழுங்குமுறை அறிக்கை மற்றும் சட்டரீதியான தணிக்கையாளர்கள் / ஒழுங்குமுறைகளை கையாளுதல்.

பணி விளக்கம்:

  • இந்திய கணக்கியல் தரங்கள் (IndAS) -யின்கீழ் வசூலிக்கப்பட்ட இயல்புநிலைகள், கடன் இழப்பு மற்றும் இழப்புகளை மதிப்பிட மாதிரிகள் மற்றும் கருவிகளை வளர்ப்பதில் உதவுதல்
  • NPA கணக்கிடுதல் / வழங்குதல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அறிக்கையில் ஒதுக்கீடுகளை கையாளுதல்.
  • RBI/NHB சுற்றறிக்கைகளின் விளக்கம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அறிக்கைகளை விளக்குதல்.
  • எதிர்பார்க்கப்பட்ட கடன் இழப்பு, இழப்பு வழங்கப்பட்ட இயல்புநிலை மற்றும் இயல்புநிலையின் சாத்தியக்கூறு ஆகியவற்றிற்கான மாட்யூல்களை உருவாக்குவதன் மூலம் அமைப்பு ஆட்டோமேஷனுக்கான IT குழுவுடன் இணைந்து இந்திய கணக்கியல் தரம் 109-யின்படி ஒருங்கிணைப்பு
  • பல்வேறு உட்புற கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சோதனை தணிக்கைக்காக உட்புற துறைகள் மற்றும் உட்புற தணிக்கையாளர்களுக்குள் ஒருங்கிணைப்பு.

இடம்: மும்பை

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

புனே
கிரெடிட் மதிப்பீட்டாளர்-CA-ரீடெய்ல் கடன் ,புனே
தேவையான அனுபவம்: 1-5
கல்வி: சிஏ

பணி விளக்கம்

- சுயதொழில் / ஊதியம் பெறும் வாடிக்கையாளரின் கிரெடிட் தகுதி மதிப்பீடு.
- வாடிக்கையாளர் தொடர்பு நேரடி கடன் மதிப்பீடு மற்றும் கடனுக்கான சேவை தேவைகள்.
- வாடிக்கையாளர்களை சந்தித்து தனிப்பட்ட கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு உகந்த தீர்வுகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும்.
- தொழில் சார்ந்த வருகை மற்றும் சரிபார்ப்பு.
- ஆவணங்களை சேகரித்தல் மற்றும் சரிபார்த்தல்.
- ஒப்புதலுக்கான முன்மொழிவைப் பரிந்துரைக்கவும்.
- புதிய மற்றும் அதிகரித்து வரும் தொழிலுக்கான வழிகளை திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு தேவையானவை அதிக ஆற்றல், நேர்மை, வாடிக்கையாளர் நோக்குநிலை, சிறந்த தொடர்பாடல் திறன்கள் (வாய்வழி மற்றும் எழுத்து), ஏற்கச்செய்தல் திறன்கள், செயல்முறை நோக்குநிலை, நேரம் மேலாண்மை, குழு வேலை திறன்கள் மற்றும் முடிவுகளை அடைவதற்கு ஒரு உறுதியான தீர்மானம்.

பட்னா
கடன் மதிப்பீட்டாளர்-ரீடெய்ல் கடன்-பாட்னா
தேவையான அனுபவம்: 7-8
கல்வி: சிஏ

பணி விளக்கம்

பணிபுரியும் வாடிக்கையாளரின் கிரெடிட் தகுதி மதிப்பீடு
தொலைபேசியில் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு, நேரடி கடன் மதிப்பீடு மற்றும் கடனுக்கான சேவை தேவைகள்
கிரெடிட் ஆவணங்களின் கூர்ந்து ஆராய்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு
கடன் ஒப்புதலுக்காக பரிந்துரைத்தல்
சேனல் பங்குதாரர்கள் உடனான ஒருங்கிணைப்பு
உள்-துறை ஒருங்கிணைப்பு.

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பணிக்கு தேவையானவை அதிக ஆற்றல், நேர்மை, வாடிக்கையாளர் நோக்குநிலை, சிறந்த தொடர்பாடல் திறன்கள் (வாய்வழி மற்றும் எழுத்து), ஏற்கச்செய்தல் திறன்கள், செயல்முறை நோக்குநிலை, நேரம் மேலாண்மை, குழு வேலை திறன்கள் மற்றும் முடிவுகளை அடைவதற்கு ஒரு உறுதியான தீர்மானம்.

தில்லி
சட்ட மதிப்பீட்டாளர்- டெல்லி
தேவையான அனுபவம்: 2-4
கல்வி: LL.B

பணி விளக்கம்

வேலை விளக்கம் - - திட்ட கோப்புகளை மதிப்பிடுதல் (சொத்து சட்டங்கள் பற்றிய சமீபத்திய அறிவுடன்), தனிநபர் கடன்கள் தொடர்பான டைட்டில் ஆவணங்களை மதிப்பிடுதல். - சொத்து, பத்திர உருவாக்கம் மற்றும் டைட்டில் சரிபார்ப்பு தொடர்பான சில்லறை கடன் பிரச்சனைகளுக்கு சட்ட ஆலோசனையை வழங்குதல். - இணக்க சிக்கல்களைக் கையாளுதல். பில்டர்கள் உடனான பல்வேறு கடன் ஏற்பாடுகளின் வரைவு மற்றும் கட்டமைப்பு. - சில்லறை கடன் ஒப்பந்தங்களை வரையறுத்தல் மற்றும் சட்ட அறிவிப்புகளுக்கான பதில்கள். வேலை சுயவிவரத்தில் அடங்குபவை- - அடமானத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து தொடர்பான சட்ட ஆவணங்களின் சான்றிதழ், மூன்றாம் தரப்பு வக்கீல்கள் வழங்கிய அறிக்கைகளை ஆராய்தல், சொத்து உரிமையாளரின் தலைப்பைக் கவனித்தல் மற்றும் கருத்துரைத்தல்;/சட்ட ஆவணங்களை மறுஆய்வு செய்தல் மற்றும் சரிபார்ப்பு செய்தல் மற்றும் சொத்து சட்டம் மற்றும் நிலத்தின் பிற தொடர்புடைய சட்டத்தின் கீழ் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக சொத்துக்களை வாங்குவதில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் உரிமைகளை அறிவுறுத்துதல் - உள்ளூர் மற்றும் மத்திய சட்டங்களின் கீழ் அமைப்பின் இணக்கங்களை உறுதி செய்தல், விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தங்கள்/ ஒப்பந்த ஊழியர்களின் ஒப்பந்தங்கள்/ சேவை ஒப்பந்தங்கள், நிறுவனங்கள், அறிவிப்புகள், பிரமாணப் பத்திரங்கள், நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு இழப்பீட்டு பத்திரங்கள், அடமானப் பத்திரங்கள், மறு அனுப்புதல் பத்திரங்கள், உத்தரவாதக் கடிதம் போன்ற ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குதல்; நிறுவனத்தின் சார்பாக வாடிக்கையாளர்கள், சட்டரீதியான அமைப்புகள் போன்றவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்ட அறிவிப்புகள் மற்றும் புகார்களுக்கான பதில்களை உருவாக்குதல்;

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் விவரம்

விரும்பிய விண்ணப்பதாரர் சுயவிவரம்- - சொத்து சட்டம், இந்திய நிறுவனங்கள் சட்டம், SARFAESI சட்டம், இந்திய பதிவு சட்டம், இந்திய முத்திரை சட்டம், RERA சட்டம் மற்றும் பிற பொருந்தக்கூடிய உள்ளூர் சட்டங்கள் தொடர்பான தலைப்புகள் பற்றிய பணிபுரியும் அறிவு; விண்ணப்பதாரர் சொத்து சட்டங்கள், வணிக சட்டங்கள், கார்ப்பரேட் சட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு சட்ட ஆவணங்களை வரைவு செய்வதில் தொடர்புடைய அறிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் ஆங்கிலத்தில் சிறந்து விளங்கும் நபராக இருக்க வேண்டும் (பேசுதல் மற்றும் எழுதுதல்) மற்றும் உள்ளூர் மொழியில் (தமிழ்) படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் கணிசமான பொறுமை மற்றும் அனுதாபத்துடன் சொத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கு தேவையான சட்ட ஆவணங்கள் குறித்து ஒரு லேமன் விளக்க மற்றும் வழிகாட்டும் திறனை கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் அவரது சட்ட அறிவு வணிகத்தின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சுய உந்துதல், வலுவான இன்டர்பெர்சனல்/ குழுவாக இணைந்து வேலை செய்யும் திறன் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைக்கு ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் எங்களுக்குத் தேவை.

சாட் செய்யவும்!