மறுநிதி கால்குலேட்டர்

EMI-களில் சேமிப்பை கண்டுபிடிக்கவும்

தற்போதைய கடன்

₹.
₹. 1 லட்சம் ₹. 10 Cr
1 30
0 15

எச் டி எஃப் சி வீட்டுக் கடன்

1 30
0 15

பண செலவில் மொத்த சேமிப்பு

₹.

தற்போதைய EMI

₹.

முன்மொழியப்பட்ட EMI

₹.

EMI-யில் சேமிப்பு

₹.

தேர்வு செய்ய அற்புதமான விருப்பத் தேர்வுகள் இருக்கும்போது நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகைகளை குறைப்பதற்கான வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள். உங்கள் நிலுவைத்தொகை வீட்டு கடன்களை எச் டி எஃப் சி-க்கு மாற்றி, குறைந்த மாதாந்தர தவணைகளை செலுத்திடுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் தேவையான இதர தேவைகளுக்கான சேமிப்புடன் மகிழ்ந்திடுங்கள்.

வீட்டுக்கடன் மறுநிதி கணக்கீடு

EMI-களில் சேமிப்பை கண்டறிய எச் டி எஃப் சி-யின் வீட்டு கடன் மறுநிதி கணக்கீட்டை பயன்படுத்தவும், இது உங்கள் வீட்டு கடன் குறித்து குறைந்த கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ-வை விளைவிக்கும்.

கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

  • தற்போதைய கடன் முதன்மை தொகை: இதர நிதி நிறுவனத்துடனான உங்கள் தற்போதைய வீட்டு கடனின் முதன்மை நிலுவைதொகையை புகுத்தவும்
  • தவணைக்காலம்: உங்கள் தற்போதைய வீட்டுக் கடனின் மீதமுள்ள கடன் தவணைக்காலத்தை உள்ளிடவும்
  • வட்டி விகிதம் (%): உங்கள் தற்போதைய வீட்டுக் கடனின் வட்டி விகிதம் ஐ உள்ளிடவும்

ஒருவேளை நீங்கள் எச் டி எஃப் சி-க்கு பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்தால், நியாயமான ஒப்பீட்டை செய்ய உங்களுக்கு உதவுவதற்காக மொத்த கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ மற்றும் உங்கள் நிலுவையிலுள்ள வீட்டுக் கடனின் திருத்தப்பட்ட EMI கணக்கிடப்படும். இது உங்கள் வீட்டுக் கடன் மீதான மொத்த சேமிப்புகளைப் பற்றி தெளிவாக புரிந்துகொள்ள உதவும்.