உங்கள் கடன் தேவைகளை பற்றி எங்களிடம் கூறுங்கள்

என் குடியுரிமை நிலை
நான்

வீட்டு கடன் வட்டி விகிதங்கள்

  • எச் டி எஃப் சி லிமிடெட் கவர்ச்சிகரமான வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. வீட்டுக் கடன்கள் மற்றும் வீட்டுக் கடன் அல்லாத கடன்கள் மீது இந்த கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்களை நீங்கள் பெறலாம்.
  • எச் டி எஃப் சி ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் விகித கடனை வழங்குகிறது மேலும் ஃப்ளோட்டிங் விகித கடன் என்றும் ஒரு ட்ரூஃபிக்ஸ்டு கடன் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது, இதில் வட்டி விகிதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தவணைக்காலத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது (முழு கடன் தவணைக்காலத்தின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள்), அதன் பிறகு அது ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் விகித கடனாக மாற்றுகிறது.

வட்டி விகிதங்கள்

சிறப்பு வீட்டுக் கடன் விகிதங்கள்

சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடன்கள்

பிரதான சில்லறை கடன் விகிதம்: 16.05%

கடன் வரையறை வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதம் (% ஆண்டுக்கு)
பெண்கள் என்றால் * (30 லட்சம் வரை) 6.75 இருந்து 7.25 வரை
மற்றவர்களுக்கு * (30 லட்சம் வரை) 6.80 இருந்து 7.30 வரை
பெண்கள் என்றால் * (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.00 இருந்து 7.50 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.05 இருந்து 7.55 வரை
பெண்கள் என்றால்* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.10 இருந்து 7.60 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.15 இருந்து 7.65 வரை

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் படிக்க,இங்கே கிளிக் செய்யவும்

நிலையான வீட்டுக் கடன் விகிதங்கள்

சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடன்கள்

பிரதான சில்லறை கடன் விகிதம்: 16.05%

கடன் வரையறை வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதம் (% ஆண்டுக்கு)
பெண்கள் என்றால் * (30 லட்சம் வரை) 6.95 இருந்து 7.45 வரை
மற்றவர்களுக்கு * (30 லட்சம் வரை) 7.00 இருந்து 7.50 வரை
பெண்கள் என்றால் * (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.20 இருந்து 7.70 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.25 இருந்து 7.75 வரை
பெண்கள் என்றால்* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.30 இருந்து 7.80 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.35 இருந்து 7.85 வரை

*மேலே உள்ள வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள்/ EMI ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்(எச் டி எஃப் சி)-யின் சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் பொருந்தும் மற்றும் வழங்கல் நேரத்தில் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. மேலே உள்ள வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள் எச் டி எஃப் சி-யின் பெஞ்ச் மார்க் ரேட் ("RPLR") உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் கடன் தவணைக்காலம் முழுவதற்கும் மாறுபடும். அனைத்து கடன்களும் எச் டி எஃப் சி லிமிடெட்-யின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின்கீழ் உள்ளன. கடன் ஸ்லாப்கள் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ட்ரூஃபிக்ஸ்டு கடன் – 2 ஆண்டு நிலையான விகித வகை

பிரதான சில்லறை கடன் விகிதம்: 16.05%

கடன் வரையறை வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதம் (% ஆண்டுக்கு)
பெண்கள் என்றால் * (30 லட்சம் வரை) 7.40 இருந்து 7.90 வரை
மற்றவர்களுக்கு * (30 லட்சம் வரை) 7.45 இருந்து 7.95 வரை
பெண்கள் என்றால் * (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.55 இருந்து 8.05 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (30.01 லட்சம் முதல் 75 லட்சம் வரை) 7.60 இருந்து 8.10 வரை
பெண்கள் என்றால்* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.65 இருந்து 8.15 வரை
மற்றவர்களுக்கு* (75.01 லட்சம் & அதற்கு மேல்) 7.70 இருந்து 8.20 வரை

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் படிக்க,இங்கே கிளிக் செய்யவும்

வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள் - FAQ-கள்

எச் டி எஃப் சி தற்போது ஆண்டுக்கு 6.75%* முதல் தொடங்கும் வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்களை 30 ஆண்டுகள் வரை நீண்ட கடன் தவணைக்காலம், முற்றிலும் டிஜிட்டல் தீர்வுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பங்கள் மற்றும் பல நன்மைகளுடன் பெறலாம்! உங்கள் EMI-ஐ கணக்கிட https://www.hdfc.com/home-loan-emi-calculator ஐ அணுகவும், வீட்டுக் கடனுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க https://www.hdfc.com/call-for-new-home-loan ஐ அணுகவும்

ஒரு எச்.டி.எஃப்.சி வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர் வீட்டுக் கடனைப் பெறும்போது இரண்டு வகையான வட்டி விகிதங்களுக்கு இடையே தேர்வு செய்யலாம். அவை பின்வருமாறு:
சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடன் (ARHL): சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடன் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் அல்லது மாறி விகிதக் கடன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ARHL-இன் வட்டி விகிதம் எச் டி எஃப் சி-யின் பெஞ்ச்மார்க் விகிதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது சில்லறை பிரதம கடன் விகிதம் (RPLR). எச் டி எஃப் சி-இன் RPLR இல் உள்ள எந்த இயக்கமும் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ட்ரூஃபிக்ஸ் கடன்: ஒரு ட்ரூஃபிக்ஸ் கடனில், வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிலையானதாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (எ.கா., கடன் காலத்தின் முதல் 2 அல்லது 3 ஆண்டுகளுக்கு), அதன்பிறகு அப்போதிருக்கும் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்களுடன் தானாகவே சரிசெய்யக்கூடிய விகித வீட்டுக் கடனாக மாற்றப்படும். எச்.டி.எஃப்.சி தற்போது ஒரு ட்ரூஃபிக்ஸ் கடனை வழங்குகிறது, அங்கு கடன் காலத்தின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வட்டி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.